O spoločnosti

        

     Spoločnosť VAKO KRAJNE s.r.o. bola založená v roku 1997 s cieľom poskytovania nového systému odvádzania splaškových vôd pomocou tlakovej kanalizácie odpadových vôd.

     Hlavná činnosť spoločnosti spočíva vo výrobe čerpacích staníc, budovaní domových prečerpávacích staníc, priemyselných čerpacích staníc a tlakových kanalizácií s kvalitnými nerezovými čerpadlami. Zahŕňa dodávky a následné montáže čerpacích zariadení odpadových vôd v miestach stavieb, tiež záručný a pozáručný servis.

     Keďže príchodom tlakovej kanalizácie na Slovensko sa dostali na trh jednoduché a dosť poruchové čerpadlá a ovládacie automatiky, naši pracovníci sa tieto systémy snažili postupom času vyvíjať a zdokonaliť. Na základe toho sme v roku 2004 začali s výrobou súčasných čerpacích zariadení. Používame len nerezové a plastové komponenty, ktoré zaručujú dlhodobú životnosť našich produktov.  

     Výroba automatík a čerpacích zariadení odpadových vôd v celom rozsahu v rámci spoločnosti zaisťuje vysokú odbornosť našich pracovníkov v servisných službách.