Tlaková kanalizácia

Čerpacie zariadenie pre tlakovú kanalizáciu

     Zariadenie sa skladá z plastovej šachty rôzneho priemeru a výšky podľa potrieb zákazníka alebo z existujúcej vodotesnej odpadovej šachty, v ktorej sa umiestni technológia s nerezovým vysokotlakým objemovým čerpadlom s drviacim zariadením.

Napája sa na tlakovú alebo gravitačnú kanalizáciu, ktorá sa od čerpacej šachty nachádza vo väčšej vzdialenosti alebo výškový rozdiel medzi kanalizáciou a čerpacou šachtou je viac ako 6 metrov.

 

Zloženie:

 1. plastová čerpacia šachta – priemer a výška podľa potreby
 2. vybavenie čerpacej šachty     
 • ponorný kalový agregát VO-T-3-1 (čerpadlo)
 • armatúra
 • automatika ovládania
 • snímače hladín
 1. tlakové kanalizačné potrubie

 

Použitie:

 • rovinatý terén
 • skalnatý terén
 • vysoká hladina spodných vôd
 • ochranné pásma vôd
 • riedka zástavba
 • vysoká hustota inžinierskych sietí
 • pozemky pod úrovňou kanalizácie
 • spoločné čerpacie zariadenie pre niekoľko území
 • spoločný výkop s ostatnými inžinierskymi sieťami

 

Záruky:

 • činnosť kanalizačného potrubia 45 rokov
 • technologické zariadenie 3 roky
 • zemné a stavebné práce 2 roky
 • záručný a pozáručný servis