Prečerpávacie zariadenie

  Prečerpávacie zariadenie

     Prečerpávacie zariadenie sa skladá z plastovej šachty rôzneho priemeru a výšky alebo z existujúcej vodotesnej odpadovej šachty, v ktorej je umiestnená technológia s nerezovým nízkotlakým vákuovo-odstredivým čerpadlom s drviacim zariadením.

Napája sa na gravitačnú kanalizáciu, ktorej výškový rozdiel je do 6 metrov alebo sa nachádza v menšej vzdialenosti od čerpacej šachty.

 

Zloženie:

 1. plastová čerpacia šachta – priemer a výška podľa potreby
 2. vybavenie čerpacej šachty     
 • ponorný kalový agregát VO-O-3 (400 V)
 • ponorný kalový agregát VO-O-1 (230 V)
 • armatúra
 • automatika ovládania
 • snímače hladín
 1. tlakové kanalizačné potrubie

 

Použitie:

 • rovinatý terén
 • pozemky pod úrovňou kanalizácie
 • prekážky medzi stavbou a kanalizáciou

 

Záruky:

 • činnosť kanalizačného potrubia 45 rokov
 • technologické zariadenie 3 roky
 • zemné a stavebné práce 2 roky
 • záručný a pozáručný servis