Ovládacia automatika

     Ovládacia automatika VO-3 je určená k napájaniu, isteniu a riadeniu chodu ponorného kalového čerpadla VO, používaného v tlakovej kanalizácii a prečerpávacej stanici systému VAKO.

     Ovládacia automatika VO-3 vyhovuje všetkým požiadavkám kladených na správnu funkciu čerpadla (elektromotora), a spĺňa všetky podmienky týkajúce sa dodržania bezpečnostných predpisov a noriem.

     Plastový rozvádzač VO-3 je možné osadiť priamo na vonkajšiu stenu nehnuteľnosti, do stenového piliera, príp. na kovovú konštrukciu. Z dôvodu krytia rozvádzača nie je nutná dodatočná montáž ochrany pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.