Kontakt

Sídlo spoločnosti:

            VAKO KRAJNE s.r.o.

Krajné 128

916 16  Krajné

tel.: +421 905 254 201

e-mail: vako@vako.sk

 

Prevádzka:

             Krajné 118

916 16  Krajné

 

Nahlásenie poruchy (7 dní v týždni):

+421 905 254 201 - Ing. Emil Valášek

 

Fakturácia:

+421 918 638 929 – Ing. Iveta Chvaštulová